Ayuntamiento de Elburgo - Burgeluko Udala

Onestea egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintza, 2022koa


Alkatearen maiatzaren 20ko 58/2022 Ebazpenaren bidez hau ebatzi da:

Lehenengoa. Onestea Burgeluko Udalaren 2022. urteko enplegu publikoaren eskaintza, egonkortze prozesuak eta aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdia artikulatzen dituena: ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO DEIALDIA

Lehiaketa bidezko sarbide sistema irekia Langile lan kontratudunak: LANPOSTUAREN IZENA TALDEA TITULAZIOA HIZKUNTZA ESKAKIZUNA DERRIGORTASUN DATA DEDIKAZIOA Ingurumeneko teknikaria C1 Batxiler titulua edo teknikoa 3 Datarik gabe 40%

Bigarrena. Erabaki hau ALHAOn eta udalaren iragarki taulan eta web orrian argitaratzea, jende guztiak horren berri izan dezan eta, hala badagokio, egoki iritzitako errekurtsoak aurkez ditzan.

Hirugarrena. Erabaki hau interesdunei jakinaraztea, bidezko ondorioak izan ditzan.


+ Berriak