Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

8.-Plan Orokorraren behin betiko onarpena