Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

7.-Plan Orokorraren behin-behineko onarpena