Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

6.-Plan Orokorraren hasierako onarpena eta Ingurumen Azterketa Estrategikoa