Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

3.-Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren aurrerapena eta hasiera

Idatzizko dokumentazioa

Memoria

Aurrerapenari planoak

AV1.01-Ordenación estructural: clasificación y calificación global del suelo no urbanizable

AV1.02-Condicionantes superpuestos

AV2.01-Elburgo/Burgelu.

AV2.02A-Argomaniz.

AV2.02B-Argomaniz.

AV2.03-Arbulu.

AV2.04-Añua.

AV2.05-Gazeta.

AV2.06-Hijona/Ixona.

AV2.07-Actividades económicas.

Informazio planoak

Lurralde informazioa

Zerbitzu-azpiegiturak informazioa

Herrigunearen informazioa

Iradokizunak eta azalpenak egiteko imprimakia

Iradokizunak eta azalpenak egiteko imprimakia


Borrador de alternativas del Avance. Documentación previa de noviembre de 2021.

Arbulu - Alternativas

Argomaiz - Alternativas

Elburgo - Alternativas

Gazeta - Alternativas

Ixona - Alternativas

Actividades económicas - Alternativas

Iradokizunak eta azalpenak egiteko imprimakia