Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

2.-Informazioa, analisia eta diagnostikoa

Aurreko urratsak

HERRITARREN INKESTA, BURGELUKO HIRIGINTZA PLAN OROKORRA IDAZTEKO GENEROAREN IKUSPEGITIK

PASEOS COLECTIVOS POR LOS NUCLEOS DE ELBURGO

Hasierarako inkesta

Sesión Explicativa PGOU

HAPOren informazio urbanistikoa_2021eko maiatza

Lurralde planoak

Lurzoru hiritarraren planoak

Hiri azpiegituren planoak