Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

1.-Herritarrek parte hartzeko programa

Burgeluko udalerriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurari buruzko dokumentuak biltzen dituena

Resultado de la Encuesta y Grupos de Trabajo