Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

5.-Plan Orokorraren oinarrizko proiektua