Plan Orokorra - Elburgo-Burgelu

2.-Informazioa, analisia eta diagnostikoa

HERRITARREN INKESTA, BURGELUKO HIRIGINTZA PLAN OROKORRA IDAZTEKO GENEROAREN IKUSPEGITIK

Hasierarako inkesta

Sesión Explicativa PGOU