Hasierako onespena ematea Burgeluko Udalaren hondakin solidoak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari

Udalbatzak, 2023ko martxoaren 28an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen hasierako onarpena ematea Burgeluko Udalaren hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari.