Onespena ematea zaborra biltzeko zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen 2023ko erroldari

Zaborra biltzeko zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen 2023ko errolda egin da, eta jendaurrean jartzen da, interesdunek aukera izan dezaten aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak aurkezteko. Horretarako, hamabost egun baliodun izango dituzte, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Agiriak interesdunen eskura daude udal idazkaritzan, jendaurreko ordutegian.