Ayuntamiento de Elburgo - Burgeluko Udala

2021/2022 IKASTURTEAN EUSKARA IKASTEKO BEKEN DEIALDIA


ALHAOko iragarkirako sarbidea.

Burgeluko Udalak 2021/2022 ikasturterako euskara ikasteko beken deialdiaren oinarriak argitaratu ditu.

Deialdiaren xedea 2021/2022 ikasturtean euskara ikasteagk eragindako gastuak ordaintzen laguntzea, Euskararen ezagutza eta erabilera gure udalerrian areagotzeko.

Euskara ikasteko dirulaguntza Burgeluko Udalak onartutako Diru-laguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita dago.
Eskabideak Burgeluko Udaleko erregistro orokorrean aurkeztu beharko dira, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein tokitan, udal-bulegoetan emandako inprimakiaren bidez eta 3. oinarrian adierazitako dokumentazioarekin batera, 2022ko urriaren 31a arte.


+ Berriak