Ayuntamiento de Elburgo - Burgeluko Udala

Betetzea idazkari-kontuhartzaile lanpostua


Gaikuntza nazionaleko toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen 128/2018 Errege Lege Dekretuaren 48. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, Burgeluko Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua (4. Hizkuntza eskakizuna, derrigortasun datarik gabe) hutsik geratuko dela jakinarazten da; eta bost egun balioduneko epea irekiko da gaikuntza nazionaleko edozein funtzionariok udal honi, idatziz, aipatutako errege lege dekretuko 49., 50. eta 51. artikuluetan xedatutako edozein legezko eratan, lanpostuan jarduteko interesea duela adierazteko.


Idazkia posta elektronikoko helbide honetara bidaliko da:

aelburgo@ayto.araba.eus.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da hau.

Burgelu, 2022ko apirilaren 8a

Alkate-lehendakaria
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA

 


+ Berriak