Ayuntamiento de Elburgo - Burgeluko Udala

Onespena ematea luberri eta larre aprobetxamenduen tasaren 2021eko erroldari


Luberri eta larre aprobetxamenduen tasa ordaindu behar dutenen 2021eko erroldak egin dira, eta jendaurrean jartzen dira, interesdunek aukera izan dezaten egoki deritzeten erreklamazioak aurkezteko.

Horretarako, hamabost egun baliodun izango dituzte iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Agiriak interesdunen eskura daude udal idazkaritzan, jendea hartzeko ordutegian.

Ordaintzeko borondatezko epea 2021eko azaroaren 1etik 15era izango da.


+ Berriak