Ayuntamiento de Elburgo - Burgeluko Udala

Ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2021eko errolda onestea


Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2021eko zergaren errolda ordaindu behar dutenen errolda egin denez gero, jendaurrean jartzen da, interesdunek egoki deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Horretarako, hogei egun baliodun izango dituzte, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Agiriak interesdunen eskura daude udal idazkaritzan, jendaurreko ordutegian.

Ordaintzeko borondatezko epea 2021eko martxoaren 1etik apirilaren 30era izango da.


+ Berriak